0493-496816

Bemiddelen (mediation)

Indien u onverhoopt betrokken raakt in een conflict kan via bemiddeling veel leed en kosten voorkomen worden.

Dit geldt zeker in een echtscheiding. Voorkom een vechtscheiding.
Maak duidelijke afspraken over de alimentatie, boedelscheiding, omgangsregeling, co-ouderschap, pensioen ed..
Wat staat er in de huwelijkse voorwaarden?
Wellicht is het verstandig een alimentatieverplichting af te kopen.

Ook arbeidsconflicten kunnen beter worden opgelost door bemiddeling dan door een ontslag op staande voet. Een contract kan beëindigd worden met wederzijds goedvinden, waarbij de werknemer een ww-uitkering ontvangt.

Bij een geschil over een gebrekkig product of dienstverlening is van belang de afspraken die partijen hebben gemaakt. Voorkom dat het kalf groter wordt dan de koe en tref een regeling in der minne.
Deze regeling wordt door ons juridisch vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst in de zin van artikel 7:900 van het Burgerlijk Wetboek.